Dnes

Oddíl vodních skautů Delfíni byl založen před více než 25 lety, v roce 1986. Tehdy ještě nefungoval navenek jako skautský oddíl, ale myšlenky skautingu už zde byly. Do oddílu je přinášel jeho zakladatel br. Nemo – Ing. Vladimír Pospíšil. Po roce 1989 mohli skauti začít pracovat otevřeně. K družinám skautů postupně přibyly družiny vlčat a žabiček.

Nyní je v oddíle kolem 30 dětí ve věku mezi 6 až 14 lety. O děti se starají jak dospělí vůdci, kteří museli složit řadu náročných zkoušek, tak i starší členové ve věku 15-17 let. Děti jsou rozděleny do šesti družin po 4-8 členech. Každou družinu vede minimálně patnáctiletý kormidelník.

Na našich akcích si děti užijí spoustu legrace a zábavy, vyrazí na vodu, na dobrodružnou pěší výpravu, zahrají si zajímavé hry či si vyzkouší netradiční rukodělné práce. Na letním táboře přespí pod širákem nebo půjdou na lyžařskou výpravu na táboře zimním. Co se ale budou učit hlavně, je samostatnost, přívětivý vztah ke svým kamarádům, ostatním lidem i přírodě. To není v dnešní době málo...