REGISTRACE 2022

04.01.2022 10:40

Vážení rodiče,

 

jako každý rok je i letos nutné zaplatit registrační poplatek, ten činí 1400,- Kč (s pravidelně zasílaným dětským skautským časopisem), 1360,- Kč bez časopisu. Navýšení oproti minulému roku je z důvodu zdražování energií a ostatního zboží potřebného pro chod oddílu a přístavu. Zároveň je však novinkou sourozenecká sleva, která funguje tak, že za každé další dítě v oddíle platíte o 100,- Kč méně, tedy za druhé 1300,-, za třetí 1200,- atd. Cca polovina této částky přechází na vyšší organizační jednotky (junácké Ústředí, Kraj, Okres) a zbytek jde na činnost přístavu i vlastních oddílů. Platby registračních poplatků mohou být zasílány na přístavní účet číslo 2000735874/2010, kde bude jako variabilní symbol uvedeno osmimístné číslo XXYYYYY, kde XX bude číslo oddílu a YYYYYY bude první šestičíslí rodného čísla. Jako specifický symbol uvést 2022 a ideálně do poznámky uvést jméno člena.

Pro nováčky: Nováčky, kteří ještě nevyplňovali přihlášku, poprosím, aby se obrátili na své kormidelníky s prosbou o novou přihlášku. Ti, kteří již přihlášku mají, udělají vše stejně jako stávající členové, ale navíc zaplatí 25 Kč a pošlou kormidelníkům svoji průkazovou fotku v digitální podobě (toto bude sloužit k tvorbě junácké členské karty).

Poprosím Vás o zaplacení do 21.1.2022.

Díky

Fox (731267333, vojta10liska@seznam.cz)