Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím. 

Tabulka provozních nákladů za propůjčení klubovny

Náklady Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 70,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 100,-

Využití přespání na naší klubovně na 1 noc je z organizačních důvodů možné pouze pro 10 a více členné skupiny. Na více nocí pak pro nejméně 5 členné skupiny.

Rezervujte přes e-mail / booking via:

93delfini@skaut.cz

Do předmětu e-mailu uveďte datum vašeho pobytu.
E-mail's subject line should contain the date of your stay.

 

                    Tabulka zarezervovaných termínů

                                    Booked dates

Kdo/Who Kdy/When Počet osob/Persons

Maarten Baars

28.7. - 6.8. 2020

30

Tomáš Kadlec 4. - 6. 9. 2020 15 - 30
Sysel 11. - 13. 9. 2020 10 - 15