Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím. 

Tabulka provozních nákladů za propůjčení klubovny

Druh Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 60,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 100,-

 

Možnost rezervace na e-mailu / booking via:

93delfini@skaut.cz

 

Tabulka zarezervovaných termínů

                              
Kdo Kdy Počet osob
Delfíni 22. - 23. 9. 2018 NA
Deskovkáři 5. - 7. 10. 2018 8-10
Skauti Plzeň 12. - 13. 10. 2018 15
Delfíni 19. - 21. 10. 2018 NA
Delfíni 26. - 30. 10.2018 NA
Anima terapie 16. - 18. 11. 2018 17
Delfíni 15. - 16. 12.2018 NA