Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím. 

Tabulka provozních nákladů za propůjčení klubovny

Náklady Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 60,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 100,-

 

Rezervujte přes e-mail / booking via:

93delfini@skaut.cz

 

Tabulka zarezervovaných termínů

Booked dates

Kdo/Who Kdy/When Počet osob/Persons
Démon 10. 11. 2018  
1.skautský oddíl Višňová 9. - 11.11.2018 8
Anima terapie 16. - 18. 11. 2018 17
Záře 23. - 25. 11. 2018 20
Šipka 7. - 9. 12. 2018 25
Delfíni 15. - 16. 12.2018 NA
     
Jorn Hofsteenge 14. - 21. 7. 2019 28