Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím. 

Tabulka provozních nákladů za propůjčení klubovny

Náklady Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 70,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 100,-

Využití přespání na naší klubovně na 1 noc je z organizačních důvodů možné pouze pro 10 a více členné skupiny. Na více nocí pak pro nejméně 5 členné skupiny.

Rezervujte přes e-mail / booking via:

93delfini@skaut.cz

Do předmětu uveďte datum vašeho pobytu. Subject line should contain the date of your stay.

 

Tabulka zarezervovaných termínů

Booked dates

Kdo/Who Kdy/When Počet osob/Persons
 
   
Scouts Kortemark 2. - 4. 7. 2019 9
Dennis Smarius 6. - 14. 7. 2019 13
Jorn Hofsteenge 14. - 21. 7. 2019 28
Ferguson  21. - 27. 7. 2019 26
9 otců 27. - 2. 8. 2019 26
Roel van de Wiel 8. - 15. 8. 2019 8
Scouting Woerden 17.8. - 24.8.2019 20
Janšová 5. - 7. 9. 2019 10
VTO Neptun 4. - 6. 10. 2019 25